Op onconventionele wijze vanuit unieke ervaringen nieuwe inzichten en kennis opdoen ter versterking van het persoonlijk leiderschap. In goed gezelschap.

Art & Inspiration Club

Ontwikkelen, genieten en contacten opdoen

De Art & Inspiration Club bestaat uit een geselecteerde groep van maximaal 75 innovatieve, ondernemende professionals en managers met een bovengemiddelde interesse in de ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap op een vernieuwende, onconventionele wijze. Leden ontmoeten elkaar elk kwartaal om spannende nieuwe inzichten op te doen in de inspirerende omgeving van een theater, concertzaal, museum of een andere aan kunst gerelateerde locatie.

Waarom kunst en leiderschap?

De Art & Inspiration Club verbindt meesters in de kunsten aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Dat doen we omdat deze wereld van verbeelding, onderzoek, persoonlijke betrokkenheid, zingeving en intensieve samenwerking al jaren een inspirerende maar vaak nog onontdekte leerschool is voor leiderschapsontwikkeling.

De liefhebber van kunst wil geraakt worden, onvoorspelbaar en op een verrassende manier. Dat vraagt van de meesters in de kunsten een persoonlijke en gedreven inzet. Een visionaire opvatting van de bedenker en leider mag dan het vertrekpunt zijn, de gedachte moet wel botten, vlees en bloed krijgen in een betekenisvolle interactie van de uitvoerders. Daar valt weinig aan te veinzen. Routine maakt oninteressant en vervelend. Het bijzondere komt voort uit een doorleefd proces van zoeken, de diepte in gaan, elkaars bijzonderheden en talenten leren kennen en die samenbrengen tot iets wat er nog niet was. Hoe moeizaam, onzeker en noodzakelijk dat ontstaansproces ook is, het onbekende resultaat moet er wel zijn op de dag van de première of opening, die al lang van te voren onontkoombaar is vastgelegd.

Juist de combinaties van discipline en vrijheid, planning en ruimte, deadline en onbekende uitkomst, sturing en talent, budget en droomwereld, vakmanschap en verbeelding, techniek en toverkunst, publiek en intimiteit, zakelijkheid en hartstocht, authenticiteit en illusie vormen voor mensen die verder willen groeien in hun persoonlijk leiderschap een rijke inspiratiebron. Het is daarom zeer de moeite waard om elkaar op te zoeken, van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen, onzekerheden te delen en samen mogelijkheden te verkennen.

Elk event een unieke ervaring die inspireert en tot reflectie aanzet

Vier keer per jaar worden gerenommeerde experts op het gebied van actuele inhoudelijke leiderschapsthema’s gekoppeld aan toonaangevende meesters in een bijzondere kunst en hun voorstellingen of performance. Gezamenlijk verzorgen zij indringende ervaringen die zowel inspirerend als leerzaam zijn.

Jaarlijks een ander thema uitdiepen rond uw persoonlijk leiderschap

Vanuit een overkoepelend jaarthema werken we rond vier onderwerpen op het raakvlak van persoonlijk leiderschap en maatschappelijke dan wel organisatorische vraagstukken. Het seizoen start met het scherp stellen van uw persoonlijke fascinatie en ontwikkelvragen binnen het jaarthema. In een mix van gezamenlijk ervaringen opdoen, genieten, reflecteren en verdiepen werken we in vier events toe naar nieuwe inzichten, kennis en/of gedrag. Ieder event wordt gezamenlijk met (enkele van) de leden voorbereid en opgevolgd.

Jaarthema 2019 / 2020

Nieuwe perspectieven op Leiderschap

De Events

Elk kwartaal een unieke bijeenkomst

Reflectie en dialoog rond één of meerdere kunstenaars en hun werk in combinatie met inhoudelijk experts op het gebied van een actueel leiderschapsthema. Elke bijeenkomst is een unieke doorlopende ervaring van 16.30 tot uiterlijk 22.30 uur, inclusief diner en borrel.

Seizoen 2020/2021

23 september 2020

Improvisatie in organisaties

Jazz Improvisatie

Event #4.1: Improvisatie leidt in de jazzmuziek tot een bijzondere vorm van samenwerking. Improvisatie levert onverwachte en wonderlijke resultaten op, die je niet kunt voorspellen. Leo van Veen en Joseph Kessels gaan samen met jazzmusici op onderzoek uit wat we hiervan kunnen leren voor onze eigen organisatie.

Improvisatie leidt in de jazzmuziek tot een bijzondere vorm van samenwerking. Improvisatie levert onverwachte en wonderlijke resultaten op, die je niet kunt voorspellen. Leo van Veen en Joseph Kessels gaan samen met jazzmusici op onderzoek uit wat we hiervan kunnen leren voor onze eigen organisatie.

10 december 2020

Denk mee!

Teun Hocks

Het tweede event van het seizoen 2020 / 2021 is op dit moment nog niet ingevuld. We nodigen de leden van de Art & Inspiration Club van harte uit om met spannende ideeën te komen!

De Leden

De Art & Inspiration Club bestaat uit een geselecteerde groep van maximaal 75 innovatieve, ondernemende professionals en managers met een bovengemiddelde interesse in de ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap op een vernieuwende, onconventionele wijze. Leden ontmoeten elkaar elk kwartaal om spannende nieuwe inzichten op te doen in de inspirerende omgeving van een theater, concertzaal, museum of een andere aan kunst gerelateerde locatie.