Op onconventionele wijze vanuit unieke ervaringen nieuwe inzichten en kennis opdoen ter versterking van het persoonlijk leiderschap. In goed gezelschap.

Art & Inspiration Club

Ontwikkelen, genieten en contacten opdoen

De Art & Inspiration Club is een netwerk van innovatieve, ondernemende professionals en managers met een bovengemiddelde interesse in de ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap op een vernieuwende, onconventionele wijze. Leden ontmoeten elkaar elk kwartaal om spannende nieuwe inzichten op te doen in de inspirerende omgeving van een theater, concertzaal, museum of een andere aan kunst gerelateerde locatie.

Elk event een unieke ervaring die inspireert en tot reflectie aanzet

Vier keer per jaar worden experts op het gebied van actuele inhoudelijke leiderschapsthema’s gekoppeld aan toonaangevende meesters in een bijzondere kunst en hun voorstellingen of performance. Gezamenlijk verzorgen zij indringende ervaringen die zowel inspirerend als leerzaam zijn.

Elk event een ander thema uitdiepen rond jouw persoonlijk leiderschap

In elk event werken we rond een onderwerp op het raakvlak van persoonlijk leiderschap, organisatieontwikkeling en maatschappelijke vraagstukken. Leden worden voortdurend uitgenodigd om (leiderschap)thema’s aan te dragen. In een mix van gezamenlijk ervaringen opdoen, genieten, reflecteren en verdiepen werken we in de events toe naar nieuwe inzichten, kennis en/of gedrag. Ieder event wordt gezamenlijk met (enkele van) de leden voorbereid en opgevolgd.

Art & Inspiration Club

Nieuwe perspectieven op Leiderschap & Organiseren

De Events

Elk kwartaal een unieke bijeenkomst

Reflectie en dialoog rond één of meerdere kunstenaars en hun werk in combinatie met inhoudelijk experts op het gebied van een actueel leiderschapsthema. De bijeenkomsten zijn interactief, ontregelen en inspireren, en zetten aan tot denken.

Elke bijeenkomst is een unieke doorlopende ervaring van 16.30 tot uiterlijk 22.30 uur, inclusief diner en borrel.

Over Ons

Art & Inspiration Club

Het netwerken kiest uit haar midden jaarlijks een kernteam dat samen met de
leden, deelnemers die jaarlijks een lidmaatschap betalen, thema’s vastlegt die richtinggevend zijn voor de te plannen events.

Het kernteam vormt voor ieder event een groep aanjagers die bestaat uit enkele
leden van het netwerk, een leiderschap expert, kunstenaar(s) en andere relevante
betrokkenen.

Lidmaatschap

De Club kent drie verschillende lidmaatschappen:

Persoonlijk lidmaatschap

Dit lidmaatschap loopt per kalenderjaar en is opzegbaar aan het einde van het seizoen. Een jaarlidmaatschap omvat vier events en de bijdrage in de kosten is € 650,- excl. BTW per jaar.

Bedrijfslidmaatschap

Dit lidmaatschap omvat vier lidmaatschappen en deelname staat open voor medewerkers namens het lid. Een jaarlidmaatschap omvat vier events en de bijdrage in de kosten is € 2.500,- excl. BTW per jaar.

Partnerschap voor een event

Een bedrijfslidmaatschap geeft de mogelijkheid om een event te adopteren (tien extra kaarten/plaatsen à € 175,- pp).

Mensen die een bijdrage geleverd hebben aan voorgaande events

Seizoenen