Event #2.3: overdracht van expertise door nabijheid

In dit event zijn de Meesters&Gezellen bij de Art & Inspiration Club te gast. Joseph Kessels en Tjip de Jong begeleiden deze avond.

Het project Meesters&Gezellen, geïnitieerd door hun coach Geert Berghs, biedt jonge zangers de gelegenheid om al doende te leren van ervaren collega’s. 20 jonge zangstudenten (Gezellen) repeteren en geven samen met vier zeer ervaren ensemble-zangers (Meesters) concerten. In 2019 bereiden zij onder leiding van de Finse dirigent Nils Schweckendiek en met Finse meesters van het Helsinki Chamber Choir in tien dagen tijd een concertprogramma voor en voeren dat uit op negen plaatsen in Nederland.

Meesters en Gezellen

In de kern leren de jonge zangers zich te bewegen in het spanningsveld tussen je ten dienste stellen van het geheel en het bewaken van de eigen grenzen. De overdracht van expertise door de Meesters is non-directief. Het samen doen staat op de voorgrond. Het is immers onnodig om verhandelingen en instructies te geven als iemand er niet aan toe is of het allang weet en beheerst. Juist in het hele repetitieproces en gedurende alle uitvoeringen kan elke jonge zanger datgene oppikken waar hij op dat moment aan toe is, wat een waarborg is voor het behoud van individualiteit.

Wat kunnen wij leren van de werkwijze van Meesters&Gezellen?

Hoe vindt het informeel leren plaats, d.m.v. nabijheid op een non-directieve manier?

Welke rol speelt het leiderschap van de dirigent en de coach?

Wat is de betekenis van het meester-gezel-principe?

Het programma

16.30     Inloop, persoonlijke ontvangst, koffie en thee.

17.00     Welkom en introductie programma en locatie

Onder leiding van Joseph Kessels en Tjip de Jong.

17.15     Kennismaking met de Meesters&Gezellen en hun coach

We maken een korte repetitie van het gezelschap mee. Deze bestaat uit ademoefeningen en inzingen onder leiding van de coach. Een van de doelen van die oefeningen is het maken van verbinding en samen te geraken. De dirigent neemt vervolgens nog enkele onderdelen door op basis van de ervaringen opgedaan tijdens de voorafgaande concerten.

Geert Berghs verzorgt voor ons een introductie van het uit te voeren concertprogramma, met voorbeelden hoe het samenwerken in zijn werk gaat.

Vervolgens voeren we gesprekken met enkele Gezellen, Meesters en de dirigent Nils Schweckendiek om te achterhalen wat Meesters&Gezellen zo speciaal maakt. In verband met het grote aantal buitenlandse Meesters & Gezellen voeren we die gesprekken in het Engels.

18.30     Gezamenlijke maaltijd

20.15     Concert

21.15     Nabespreking met coach, dirigent en Meesters&Gezellen.

Meteen na het concert bieden we het voltallige gezelschap zangers met hun dirigent onze eerste reacties aan. Vervolgens zetten we het gesprek voort aan de hand van vragen als: Wat kunnen wij leren van de werkwijze van Meesters&Gezellen? Hoe vindt het informeel leren plaats, d.m.v. nabijheid op een non-directieve manier? Welke rol speelt het leiderschap van de dirigent en de coach? Wat is de betekenis van het meester-gezel-principe?

De locatie

Het concert vindt plaats in het prachtige Akoesticum in Ede. Lees hier meer over dit monumentale pand met haar prachtige akoestiek.

Wil je meer weten over de Meesters&Gezellen? Kijk dan hier om meer te weten te komen over de voorgaande programma’s van dit inspirerende initiatief.

Dit event wordt inhoudelijk voorbereid door de clubleden Joseph Kessels en Tjip de Jong.