Event #4.3: De Gouden Koets

Cadeau van Amsterdam

De Gouden Koets is bedacht als cadeau voor de inhuldiging van de eerste vrouw op de Nederlandse troon, de toen achttienjarige koningin Wilhelmina. Al sinds zijn ontstaan kent de koets fans en critici. De Gouden Koets is dan ook veel meer dan alleen een voertuig. Het rijtuig staat symbool voor iets groters: het Oranjehuis, de democratie, de zelfbewuste hoofdstad Amsterdam, het sprookje (of: de gouden kooi) van het vorstelijke bestaan, het Koninkrijk der Nederlanden en het koloniale verleden.

Na een grondige restauratie is de gouden koets nu te zien in een uitgebreide tentoonstelling van het Amsterdam Museum. Gezien het beladen verleden is de expositie meerstemmig opgezet, waarbij veel verschillende betekenissen aan de orde komen.

Beladen Erfgoed

Het rijtuig is inzet van een actueel debat vanwege een van de zijpanelen, getiteld Hulde der Koloniën. Hierop overhandigen mensen uit de koloniën producten en andere geschenken aan een witte jonge vrouw die Nederland uitbeeldt. Steeds meer mensen vinden deze verbeelding van het kolonialisme niet op zijn plaats bij nationale vieringen. Is het wenselijk dat de koets na de restauratie blijft rijden op Prinsjesdag en tijdens Oranjehuwelijken en inhuldigingen? Verdient het rijtuig aanpassingen, of hoort het voortaan in een museum thuis? Deze tentoonstelling belicht uiteenlopende perspectieven op dit controversiële rijdende erfgoed.

Leiderschap in het omgaan met culturele sensitiviteit

Het is niet moeilijk om de Gouden Koets als een exponent te zien van actuele en beladen thema’s die niet alleen spelen in de samenleving maar ook in onze werkverbanden. Met name als die gerelateerd zijn aan onderwerpen als het slavernijverleden, koloniale uitbuiting, diversiteit, genderidentiteit, bestuurlijke elite en maatschappelijke ongelijkheid, zijn er geen gemakkelijke oplossingen voorhanden. Welk leiderschap is hier nodig om de dialoog te kunnen blijven voeren en respectvol naar passende oplossingen te zoeken? Deze vragen staan centraal in het Art & Inspiration event van 16 september a.s., waarin we samenwerken met vijf studenten van de Vrije Universiteit met een grote diversiteit aan culturele achtergrond.

Tijdens de maaltijd bespreken we aan tafel vragen zoals: Wat kan ik doen om voor jou een veilige omgeving te creëren? Wat kan ik doen om jouw perspectief als student als vertrekpunt te nemen? Hoe kan ik echt begrijpen welke achtergrond je meebrengt hoe je kijkt naar de Nederlandse samenleving, de studie en het toekomstige werk? Hoe kan een organisatie zich aantrekkelijk maken voor jou, zodat jij je er thuis voelt? Wat raakt jou in de manier waarop wij in Nederland met ons verleden omgaan? Wat maakt een situatie oncomfortabel en onveilig in Nederland? Ken je momenten waarin je als leidinggevende inclusiviteit had moeten bewaken, maar waarin je weggekeken hebt?

Programma

16.30 uur: Ontvangst Museumcafé Mokum, Amsterdam Museum (Kalverstraat 72, Amsterdam) (Breng je museumkaart mee).
17.00 uur: Exclusieve openstelling van het museum en bezoek aan de tentoonstelling ‘De Gouden Koets’.
17.30 uur: In gesprek met Annemarie de Wildt, senior conservator en co-auteur van het boek ‘De Gouden Koets’, plus de mogelijkheid om de tentoonstelling opnieuw te bezoeken.
18.45 uur: Afronding van het museumbezoek en introductie van de studenten van het Embodied Knowledge Project. We maken de overstap naar leiderschap in het omgaan met culturele sensitiviteit.
19.00 uur: Maaltijd in Restaurant Kantjil & de Tijger (Spuistraat 291-293, Amsterdam).
20.00 uur: In gesprek met studenten van de Vrije Universiteit – met diversiteit in culturele achtergrond – die hun persoonlijke verhaal vertellen over hoe we in Nederland samenleven en hoe de wereld waar we vandaan komen daarbij een grote rol speelt.
21.30 uur: Afsluiting met een drankje.

Annemarie de Wildt, senior conservator van het Amsterdam Museum en co-auteur van het boek ‘De Gouden Koets’

“Ik heb nog nooit over zo’n geweldig object een tentoonstelling gemaakt”, zegt Annemarie de Wildt. “Die koets biedt de mogelijkheid om zóveel verhalen te vertellen. Het hoogst actuele debat over wat te doen met beladen erfgoed kun je aan de hand van deze koets voeren – niet in abstracto, maar concreet, met dit controversiële object.” Trouw, 18 juni 2021