De Art & Inspiration Club als leer-laboratorium

Interview met ‘oprichter’ Michiel Nannen

Soms kruipt bloed waar het niet gaan kan. Zo gebeurde het ook bij Michiel Nannen. Hij vertelt mij hierover op zijn werkplek bij Theater Oostpool in Arnhem wanneer ik met hem in gesprek ben over zijn motivatie en ambitie rond de Art & Inspiration Club. 

Het is fijn dat Michiel schetst wat zijn achtergrond is, omdat het verhelderend werkt voor mijn overkoepelende vraag waarom hij indertijd de Art & Inspiration Club heeft opgericht. Ik ben namelijk benieuwd wat zijn motieven en drijfveren waren om de wereld van het bedrijfsleven en podiumkunsten met elkaar op deze manier in contact te brengen…

Michiel is opgeleid als bedrijfseconoom en het leek voor de hand liggend dat hij deel zou gaan nemen in de familieonderneming als registeraccountant. Maar tegen de familieverwachtingen in koos Michiel een ander, eigen pad: hij volgde na zijn studie bedrijfseconomie op latere leeftijd ook nog een 4-jarige theateropleiding in Amsterdam. En maakte zijn persoonlijk plan hoe hij wilde gaan ondernemen in de podiumkunsten én het bedrijfsleven. Sindsdien combineert hij met deze “dubbele achtergrond” de wereld van het bedrijfsleven met die van de kunst, zowel via nog meer opleidingen als op zijn diverse werkplekken.

Fotograaf: Linda Stulic

In 2007 startte hij met zijn bureau Artful Leadership waarin hij werkte aan innovatief leiderschap door een cross-over van bedrijfsleven en podiumkunsten. “Deze werelden kunnen veel van elkaar leren door de verschillende manieren waarop zij denken en kijken“, aldus Michiel. Voor hemzelf geldt dat ook: via Artful Leadership, met werk voor o.a. TSM Business School en AOG en diverse bedrijven en overheden, en momenteel als zakelijk directeur van Theater Oostpool. Hierbij, zo benadrukt hij, helpt het maken van de verbinding tussen kijken, luisteren, voelen, en bewegen in de vorm van lichaamswerk. Het is hierbij constant zoeken naar innovatieve manieren van leren, van ervaren, van geïnspireerd raken door met andere zienswijzen geconfronteerd te worden. Hij ziet dit als vruchtbaar voor innovatie in leiderschap. Tijdens door hem georganiseerde inspirerende bijeenkomsten, waarin kunstenaars en deelnemers uit het bedrijfsleven elkaar uiterst serieus nemen, vindt kruisbestuiving plaats omdat men ervaart dat de verschillende wijzen van kijken naar de wereld ook verschillende blikken op de wereld van organisaties geeft. Dit is daarmee profijtelijk voor zowel de kunstenaars als de mensen uit het bedrijfsleven.

Het verbinden van de twee werelden is ook het uitgangspunt van de Art & Inspiration Club waarvan Michiel medeoprichter is. Hij ziet de Art & Inspiration Club als een laboratorium: een plek waar samenwerkingsvormen tussen beide werelden ontdekt worden en vorm kunnen krijgen. Het kan Michiel hierbij niet gewaagd genoeg zijn: via nieuw leervormen -zgn. innovatieve experimenten- krijgen onontdekte ideeën ruimte. Zijn drijfveer is om via dergelijke experimenten impact te maken, om zo huidige systemen/organisaties ten goede te veranderen, waarbij goed ontwikkeld persoonlijk leiderschap essentieel is.

Uitgangspunt  van de club moet zijn dat de combinatie van kunstenaars en mensen uit het bedrijfsleven meerwaarde heeft voor beiden; de leervorm-experimenten zullen voor beide groepen interessant moeten zijn. Want ‘at the end of the day’ maakt ieder lid uiteraard de afweging of het deelnemen aan een event van persoonlijke waarde is geweest.

Het streven is om een zo divers mogelijke groep clubleden te hebben, opdat door deze veelzijdigheid de kracht van het laboratorium vergroot wordt. De afgelopen jaren zijn diverse experimenten uitgevoerd: een pianist en filosoof gingen een combi aan, via spoken-word artists oefenden leden met letterlijk woorden en klank geven aan eigen ideeën, een uiterst succesvolle carrière van een klassiek harpist bleek 180 graden te kunnen draaien ingegeven door persoonlijke drijfveren en lef. Kijk gerust voor meer events elders op de website. 

Kortom: kunstenaars, overheden en bedrijfsleven: hoe kijken we elk? En wat betekent hoe we kijken en wat we zien voor hoe we ons manifesteren? Michiel is nog lang niet klaar met experimenteren. Aan het eind van ons gesprek in Arnhem borrelen er nog allerlei ideeën op over mogelijke thema’s om binnen Art & Inspiration mee te experimenteren. 

Namens de club: dank, Michiel voor je inspiratie en creativiteit ten dienste van de Art & Inspiration Club! 

Mathilde Visser