Event #1.2: omgaan met succes – de succesparadox

Dit event is voor het eerst een werksessie: een ervaringsgerichte workshop van 19.00 tot 22.00 uur, begeleid door een gerenommeerd expert in samenwerking met aansprekende meesters in een bijzondere kunst, waarbij in de workshop de brug geslagen wordt tussen de verschillende werelden. We sluiten de werksessie af met een borrel.

In deze werksessie staat omgaan met succes centraal. Vaak speelt hierbij de ‘succesparadox’:  naarmate je meer succes en macht hebt of nastreeft, des te belangrijker wordt reflectie, maar tegelijkertijd wordt dat alsmaar lastiger doordat je er minder ruimte voor hebt. Filosoof en organisatiedeskundige Minke Tromp neemt ons deze avond samen met Guy Weizman, artistiek directeur van Noord Nederlands Toneel en Dansgezelschap Club Guy & Roni, mee in de manieren waarop je met de succesparadox kunt omgaan. Ze baseert zich hierbij onder andere op het promotie onderzoek dat ze hiernaar deed.

Openheid, afstand, zelfkritiek. De deugden die nodig zijn om te denken zijn tevens de eigenschappen die ons kwetsbaar maken: de dingen die ons onderdompelen in tijdelijke onzekerheid en twijfel. Ze vormen de enige weg naar kennis, maar die weg wordt meer en meer als risicovol ervaren – en daardoor liever vermeden.

Dat heeft gevolgen. Want juist wanneer de geest zich door doelgerichtheid vernauwt, is reflecteren het hardst nodig. De gerichtheid op resultaten en doelen die de huidige tijdsgeest kenmerkt, heeft grote gevolgen voor ons denken. Instrumentele rationaliteit grijpt om zich heen en slokt op grote schaal ruimte op – ruimte die we hard nodig hebben om op een open manier na te denken.

Er is moed nodig om niet alleen instrumenteel te denken en strategisch te handelen. Maar laat duidelijk zijn: er is ook moed nodig om niet alleen bezig te zijn met nadenken, of jezelf te vergeten door publieksfilosofie. Er is ook moed nodig om iets te realiseren en in de wereld te zetten. Het vinden van balans daartussen is cruciaal – en de enige manier om aan de succesparadox te ontstijgen.

Minke Tromp in Filosofie Magazine – november 2016

TETRIS Mon Amour (premiere 20 oktober 2017) van Club Guy & Roni

TETRIS Mon Amour is een metafoor voor het echte leven. Wie zichzelf harder pusht kan zijn levensscore verbeteren. Hoe hard kun jij jezelf opjutten, terwijl je moet passen in een bestaande structuur? De enige manier om overeind te blijven is om op de hoogste snelheid je zelfbeheersing te bewaren. In TETRIS Mon Amour ligt het tempo hoog en de lat steeds hoger. De totale ineenstorting ligt altijd op de loer.

Guy Weizman, artistiek directeur NNT en Club Guy & Roni

We verkennen deze avond visueel, mentaal en fysiek de thema’s die te maken hebben met de succesparadox. De werksessie vindt het plaats in bij Dansmakers in Amsterdam.