Jaarthema 2017 / 2018

Verbinden onder hoogspanning

Veranderingen in organisaties, maatschappelijke transities, toenemende verschillen. Dagelijkse kost met één gemene deler: spanning. Wat doe je daarmee? Leidt het tot verharding of naar het productief maken van de spanning? De publieke debatten rond populisme, Brexit, Turkije, Islam en vluchtelingen maken zichtbaar hoe lastig het is met spanning en verschillen om te gaan. Ook in ons eigen leven en werken, in en met organisaties is dat aan de orde. Dit roept vragen op over hoe wij zelf met spanning omgaan, zoals…

  • Vanuit welke zienswijze geef je betekenis aan hetgeen je meemaakt?
  • Welke ideeën koppelen je in je hoofd (bewust of onbewust) aan je gewaarwordingen?
  • Hoeveel vrijheid ervaar je nog in je duiding van situaties als (hoog)spanning toeneemt?
  • Hoe beïnvloedt dit de beslissingen die je neemt?
  • Wat betekent dit voor je leiderschap?

Bij het beantwoorden van deze vragen helpt het om kennis te vergaren over de werking van het brein, over fysieke signalen, het gevoelsleven en terugkerende denkpatronen. Dit gecombineerd met het daadwerkelijk zelf ervaren geeft vaak de grootste inzichten. Zo ben je op de momenten van hoogspanning beter in staat om nieuwe keuzes te maken die er toe doen. De events van de Art & Inspiration Club bieden precies die combinatie van nieuwe concepten en indringende ervaringen.

De Events

We hebben in het seizoen 17/18 in vier events gewerkt aan speciaal geselecteerde onderwerpen binnen het jaarthema

Diner Event

28 september 2017

DE MISLEIDING DOOR HET BREIN BIJ HOOGSPANNING

Welke krachten spelen een rol bij besluitvorming in het geval van morele dilemma’s? En wat gebeurt er als de druk toeneemt?

Event Partner

tsm.business.school

Werksessie

7 december 2017

OMGAAN MET SUCCES

Hoe ga je om met de spanning tussen continu presteren en ruimte nemen om te blijven reflecteren en ontwikkelen? Omgaan met de succesparadox!

Diner Event

22 maart 2018

PERSOONLIJKE PATRONEN

Wat is de invloed van je opvoeding en afkomst op je leiderschap in het hier-en-nu en kan je hier bewust(er) mee omgaan?

Werksessie

21 juni 2018

WERKEN MET POLARISATIE

Hoe benutten we de kansen die polarisatie ons biedt op het gebied van diversiteit en het verbinden met een ander deel van jezelf om zo tot nieuwe oplossingen te komen?